UNITS ONLINE_page 3

Othonna euphorbioides_1
pot 9 cm - 20 €

Othonna euphorbioides_2
pot 9 cm - 18 €

Othonna euphorbioides_2
pot 9 cm - 20 €

Othonna pachypodium
8,5 cm H - 25 €

Othonna retrofracta_1
diam 3 cm main trunk 7,5 cm H - 28 €

Othonna retrofracta_2
diam 3 cm - 24 €

Othonna retrofracta_3
diam 2,5 cm - 24 €

Othonna retrofracta_4
diam 2,5 cm x main trunk 7,5 cm H - 28 €

Othonna retrofracta_5
diam 2,4 cm - 24 €

Othonna retrofracta_6
diam 2 cm x 11 cm H - 28 €

Othonna retrofracta_7
diam 3 cm - 24 €

Othonna retrofracta_8
diam 3 cm - 24 €

WHAT MORE...

Tylecodon tuberosus
Tylecodon simile
Dorstenia crispa
Pelargonium carnosum
Othonna triplinerva
Othonna herrei
Euphorbia esculenta
Anacampseros alstonii
Bowiea garipiensis
Othonna retrorsa